Ett område med gamla traditioner!

Leiflers Auktionshus finns i Falköping mellan platåbergen Mösseberg och Ålleberg. Falbygden har varit en lantbruksbygd sedan bondestenåldern. På senare tid har kommunen varit ”Sveriges kotätaste kommun”. Megalitgravar är de äldsta byggnadsverken i Sverige som fortfarande finns kvar. På Falbygden finns ca två tredjedelar av Sveriges megalitgravar, från yngre stenåldern. Främst är det de drygt 250 gånggrifterna från perioden cirka 5300 –4700 år före nutid som syns som monumentala byggnadsverk i landskapet. Den stora mängden gånggrifter och hällkistor på Falbygden har av tradition och historisk hävd varit och är fortfarande ett viktigt kännetecken för trakten, uppmärksammat ur lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.